88 Biblikal na Kahulugan - Isang Simbolo ng Pagpapatawad At Pang-unawa

  88 Biblikal na Kahulugan - Isang Simbolo ng Pagpapatawad At Pang-unawa

Mga nilalaman

Ang bawat numero sa Bibliya ay may sagradong kahulugan; Ang matematika ay minsang naisip na isang uri ng mistikal na pagtuturo, at marami pa rin ang gumagamit mga numero sa Bibliya sa mahiwagang mga ritwal.

Sa artikulong ito, pagtutuunan natin ng pansin ang numero 88 Biblikal na Kahulugan , at ang kahalagahan nito sa buhay ng mga tao.

Ang numero 88 ay kumakatawan sa pagpapatawad at malalim na pag-unawa dahil ito ang korona ng cycle at ang korona ng pagkakaroon ng tao sa perpektong direksyon.

Magbasa habang sinasaklaw namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa 88 Biblikal na Kahulugan.

88 Biblikal na Kahulugan

Ang numerong 88 ay maaaring tukuyin gamit ang interpretasyon ng Bibliya sa numerong 8.Ang bilang na ito ay kumakatawan sa muling pagsilang o pagbabagong-buhay mula sa abo.

Ito ay nagpapahiwatig na ang isang bagay na matagal nang natutulog ay muling nabubuhay.

Ang bilang na 88 ay madalas na lumilitaw sa kultura ng tao at madalas na nauugnay sa iba't ibang mystical na tradisyon.

Ilista natin ang pinakakilala at malalim na konotasyon na matatagpuan sa iba't ibang kultura at relihiyosong-mistikal na mga turo:

kung paano gumawa ng isang layunin sa football

Sa Egyptian pantheon, halimbawa, mayroong 88 pangunahing diyos.

Sa Sinaunang Greece, 88 pangunahing muse ang sinamba.

Ang Atlantis ay may walong kaharian.

Ang alamat ng Russia ay madalas na tumutukoy sa malayong kaharian.

Gumamit sila ng 9 na buwan ng taon at 8 araw sa isang linggo sa Russia.

Binanggit sa Lumang Tipan ang walong ranggo ng mga anghel.

Sa Kristiyanismo, mayroong walong mga kaloob ng Banal na Espiritu at 88 na mga pagpapala sa Ebanghelyo.

Ang bansa ng sinaunang Tsina ay nahahati sa walong lalawigan, at ang kalangitan ay nahahati sa parehong bilang ng mga sektor sa Bibliya.

Tulad ng makikita mo, ang numerong walo ay may espesyal na kahulugan sa halos bawat kultura.

Kung modernong kultura ang pinag-uusapan, isaalang-alang si John Lennon, na nagpahayag ng kanyang 88 bilang ang pinakagustong numero sa Bibliya.

Ang huling numero ng Bibliya sa sistema ng pagsusukat ng decimal ay 8, na kumukumpleto sa cycle at sa gayon ay itinuturing na kumbinasyon ng lahat ng nakaraang positibong katangian.

Sa nakaraang mga simbolo ng Bibliya, ang numerong 88 ay ginamit upang kumatawan sa buhay, pagkabuhay-muli, at pagsasauli.

Higit pa rito, ang bilang na 88 ay kumakatawan sa sandali nang si Jesu-Kristo ay pinangalanan pagkatapos ng 8-araw na pagtutuli.

Mga Pagpapakita Ng Bilang 88 Sa Bibliya

  Isang taong nagbabasa ng Bibliya na may mga salitang Appearances Of Number 88 In The Bible
Isang taong nagbabasa ng Bibliya na may mga salitang Appearances Of Number 88 In The Bible

Ang posibleng kahulugan ng numero 88 ay nagmula sa parehong mga katotohanan tungkol sa at mga sulatin sa Kasulatan.

Ang mga pari na naglingkod sa panahon ng paghahari ni Haring David ay sumulat ng Awit 88. (1010 B.C.).

Hinihikayat tayo nito na maging tapat at masigasig, at sumigaw sa ating makalangit na Ama sa lahat ng oras ng araw at gabi kung kinakailangan.

mabilis na pila pila dagat san diego
''

O Panginoong Diyos ng aking kaligtasan, araw at gabi akong umiyak sa Iyo. Dumating nawa sa harap Mo ang aking dalangin; Ikiling mo ang Iyong tainga sa aking daing, sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan, at ang aking buhay ay lumalapit sa libingan (mga talatang 1 - 3).

Sa Griyego, ang hapax legomenon ay nangangahulugang 'minsang sinabing bagay.'

Ang paghahanap ng hapax legomenon, o mga salitang minsan lang lumitaw sa Bibliya ay isang nakakaintriga na paraan upang pag-aralan ang salita ng Diyos.

Ang King James Version ay naglalaman ng ilan sa mga ito, isa rito, ang 'pagkalimot,' ay makikita lamang sa Awit 88 at Awit 119, bersikulo 88, na humihiling na buhayin o panatilihing buhay tayo ng Diyos upang patuloy tayong sumunod sa Kanya.

Sa pagsasalin ng KJV, tanging ang aklat ng Mga Awit ay may higit sa 88 kabanata.

Ang Kahalagahan Ng Numero 88 Sa Bibliya

  Isang taong nagbabasa ng Bibliya na may mga salitang Ang Kahalagahan Ng Bilang 88 Sa Bibliya
Isang taong nagbabasa ng Bibliya na may mga salitang Ang Kahalagahan Ng Bilang 88 Sa Bibliya

Ang espirituwal na triad ng 7, 8, at 9 ay nakumpleto ng 88, na sumisipsip ng mga positibong katangian ng nakaraang espirituwal na mga numero sa Bibliya.

Ang numero 88 ay itinuturing na isang paborableng numero sa Bibliya na maaaring magbigay ng parehong proteksyon at pag-unlad.

Ito rin ay kumakatawan sa cyclicality at bagong simula.

Ang 88 ay nagiging simula ng isang bagong cycle pagkatapos makumpleto ang cycle at makuha ang lahat ng nakaraang karanasan.

Kung ang iyong numero sa bibliya ayon sa petsa ng kapanganakan ay 88, malamang na mayroon kang multifaceted at iba't ibang personalidad; maaari kang magmukhang pabigla-bigla sa labas, ngunit sinusunod mo lamang ang lohika kapag pumipili ng iyong sariling mga aksyon.

Ang pagmamay-ari ay pangunahing hadlang para sa iyo, at hindi ka naghahanap ng materyal na pakinabang. Mas mahalaga para sa iyo na matuto ng bago at lumago.

Hindi ka bastos, ngunit dapat mong matutunan na itago ang iyong sariling mga damdamin at hindi palaging direktang ipahayag ang iyong sariling saloobin sa iba.

Pagkatapos ay magkakaroon ka ng mas kaunting mga kalaban, at ang pagpipigil sa sarili ay mahalaga para sa '88s.'

Espirituwal na Kahulugan Ng Biblikal 88

Ang bilang na 88 ay kumakatawan sa parehong materyal at espirituwal na yaman.

Sa pamamagitan ng pagsasama ng espiritu, muling tinutukoy ng numerong ito kung ano ang hitsura ng tagumpay sa mundo.

Ang numero 88 ay kumakatawan sa iyong kapalaran bilang isang pinuno at natural na umaakit ng mga pagkakataon para sa malaking kayamanan at kasaganaan sa iyong buhay.

Inaanyayahan ka ng Uniberso na ipakita sa iba kung paano lumikha ng kaunlaran sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-uuna sa espiritu.

Ang kahulugan ng bilang 88 ay nagtuturo na ang espiritu at bagay ay hindi magkahiwalay.

Ang pisikal na mundo ay nagpapakita mula sa pinagmulan ng espiritu.

Ang mga taong inaalipin ng kanilang mga ego ay madalas na naghahanap ng kapalaran at kayamanan upang makamit ang katayuan sa lipunan o katanyagan, ngunit ito ay isang materyal na katotohanan na binuo sa isang maling espirituwal na pundasyon.

Ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi kailanman napapanatiling.

ipasa ang premyo baby shower

Ang lakas ng numero 88 ay nag-aanyaya sa iyo na sirain ang mga asosasyong nakabatay sa ego na may pagnanais para sa mga materyal na bagay.

Natututo ka ng mga aral ng paglikha ng kayamanan upang ibahagi sa iba, pagkamit ng materyal na tagumpay upang gawin dakilang bagay para sa sangkatauhan, at pagtingin sa kaunlaran bilang kumpirmasyon ng espirituwal na pagkakahanay.

Ang numero 88 ay nagpapatunay na ang iyong espirituwal na pagkakahanay sa Uniberso ay bumubuo ng kayamanan para sa iyo.

Ang iba ay tumitingin sa iyo bilang isang huwaran, isang taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan at impluwensya para gumawa ng positibong pagbabago sa mundo.

Dahil ang Uniberso ay laging nagbibigay, habang patuloy mong ibinabahagi ang iyong kasaganaan at sinusunod ang iyong espirituwal na landas, ang mga bagong anyo ng kaunlaran ay dadaloy sa iyong buhay.

Nagtatanong din ang mga tao

Ano ang Kahulugan ng 88 sa Espirituwal?

Sa numerolohiya , ang bilang na 88 ay kumakatawan sa kasaganaan, kasaganaan, at tagumpay sa iba't ibang paraan. Ipinapaalala nito sa iyo na ngayon ay sinusuportahan ka ng uniberso sa lahat ng iyong pagsusumikap, at walang makakapigil sa iyo.

Ano ang ibig sabihin ng 88 sa pag-ibig?

Ang numero 88 ay nagpapahiwatig na ang iyong mga pagsisikap at debosyon sa iyong kapareha ay umabot sa kapwa tao at sa langit. Handa ang langit na pagsamahin ka. At kung ano ang nakalaan sa kanila ng Langit ay magugulat sa kanila. Ang kanilang mga kapana-panabik na araw ay nasa unahan nila.

Sino ang Sumulat ng Awit 88 Sa Bibliya?

Ayon sa kolopon ng Awit 88 sa Bibliya, isinulat ito ni Heman na Ezrahita.

Konklusyon

Sa kabuuan, ang 88 Biblical Meaning ay nagtuturo sa atin na magpatawad at magkaroon ng malalim na pang-unawa sa mga tao sa paligid natin.

Nangangahulugan din ito na ang mga dakilang pagpapala at kasaganaan ay patungo sa iyo; kailangan mo lang maging handa na tanggapin ang mga ito.

Ang iyong mga panalangin ay dininig ng sansinukob, at ang iyong mga panginginig ng boses ay sa wakas ay nakahanay.

Ang buhay na gusto mo ay nasa malapit na.